Erityisperuutusehdot

Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja. Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla.

Yleisiä matkapakettiehtoja käytetään Saaga Travelin matkatuotannossa.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

4.1.a) Viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut (10€).

b) Myöhemmin kuin 28 vuorokautta mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla varausmaksun (50€, kylpylämatkat 100€).

c) Myöhemmin kuin 14 vuorokautta mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan hinnasta.

d) Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta.

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle.

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdissa 4.1. ja 5.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.

Jos matkaan on sisältynyt matkanjärjestäjän ennakkoon lunastamia palveluja, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta, on matkanjärjestäjällä oikeus periä matkustajalta kaikissa tapauksissa peruutuskuluja vähintään näiden palvelujen summan verran.

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3-kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, perimme kohtuullisen korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksamistamme palveluista, joista yhtiöllämme ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). Emme veloita tässä tilanteessa saamatta jäänyttä liikevoittoamme. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva.

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka
Matkojen ja matkasarjojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamiseen edellyttämää matkustajamäärää. Alle 4 vrk:n matkoista ja risteilyistä peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Muista matkoista viimeistään 21 vrk ennen matkaa.

Erikoismatkoista peruutusehdot erikseen.