Kansainvälistymishanke

Saaga Travel Oy:n hanke:

Kokonaisvaltaiset matkapaketit – kansainvälistymistoimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on luoda valmiudet Saaga Travelin kansainväliseen liiketoimintaan ja viennin käynnistämiseen etenkin Eurooppaan.

Saaga Travel Oy toteuttaa hankkeessa kansainvälistymiseen liittyviä selvityksiä ja toimenpiteitä. Hankkeessa toteutetaan markkinaselvityksiä, kokonaisvaltainen yrityksen toimintojen digitalisaatioselvitys  sekä verkkosivujen ja verkkokaupan konseptointiselvitys. Kansainvälistymiseen liittyviä tehtäviä hoitamaan palkataan kansainvälistymisasiantuntija, jonka tehtävänä on rakentaa yrityksen  kansainvälistä yhteistyökumppaniverkostoa sekä kehittää kokonaisvaltaisia matkapakettikokonaisuuksia.

Hanke on saanut avustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta / Euroopan Aluekehitysrahastosta. Hankkeelle myönnetyn yrityksen kehittämisavustuksen määrä on 47.730 euroa.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2021 – 30.6.2022.

Lisätietoja:

Liiketoimintajohtaja Pekka Kimpimäki, 040 652 1065