Laatulupaus

Tarjoamme tilausliikennettä linja-autoilla asiakkaiden tilausten mukaisesti sekä Suomessa että ulkomailla. Muita joukkoliikenneluvan vaativia kuljetuksia hoidamme tilaajien ja sopimusten perusteella.

Saaga Travelin arvot

Saaga Travelilla arvostamme:

 • Asiakkaita
 • Henkilöstöä
 • Laatua
 • Innovatiivisuutta
 • Kannattavuutta
 • Ympäristön huomioon ottamista

Henkilöstö:

 • Henkilöstömme on ammattitaitoista, asiakkaiden kokema hyvä palvelu sekä turvallisuus ovat tärkeimmät henkilöstön toimintaa ohjaavat tekijät.
 • Koulutamme henkilökuntaamme säännösten edellyttämällä tavalla.

Linja-autot:

 • Liikenteessä käytämme eri tarkoituksiin parhaiten sopivia linja-autoja.
 • Kuljettajat auttavat tarvittaessa liikuntarajoitteisia ja muitakin matkustajiamme linja-autoon nousemisessa ja linja-autosta poistumisessa.

Asiakastyytyväisyys ja palautteet

 • Asiakkaiden tyytyväisyys on toimintamme perusta.
 • Seuraamme asiakaspalautetta ja korjaamme niiden perusteella toimintaamme.
 • Palautetta toiminnastamme voi antaa parhaiten sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
  (jos sähköpostipalautteen antaminen ei ole mahdollista on kotisivuillamme puhelinnumerot ja muut yhteystiedot palautteen antamista varten).
 • Palautteen käsittelyyn ryhdytään välittömästi ja niihin vastataan nopeasti.
 • Korvaamme asiakkaalle virheellisestä tai puutteelisesta toiminnasta aiheutetun välittömän haitan. Korvaus sovitaan aina tapauskohtaisesti.