Laatulupaus

Tarjoamme tilausliikennettä linja-autoilla asiakkaiden tilausten mukaisesti sekä Suomessa että ulkomailla. Muita joukkoliikenneluvan vaativia kuljetuksia hoidamme tilaajien ja sopimusten perusteella.

Saaga Travelin arvot

Saaga Travelilla arvostamme:

  • Asiakkaita
  • Henkilöstöä
  • Laatua
  • Innovatiivisuutta
  • Kannattavuutta
  • Ympäristön huomioon ottamista

Henkilöstö:

  • Henkilöstömme on ammattitaitoista, asiakkaiden kokema hyvä palvelu sekä turvallisuus ovat tärkeimmät henkilöstön toimintaa ohjaavat tekijät.
  • Koulutamme henkilökuntaamme säännösten edellyttämällä tavalla.

Linja-autot:

  • Liikenteessä käytämme eri tarkoituksiin parhaiten sopivia linja-autoja.
  • Kuljettajat auttavat tarvittaessa liikuntarajoitteisia ja muitakin matkustajiamme linja-autoon nousemisessa ja linja-autosta poistumisessa.

Asiakastyytyväisyys ja palautteet

  • Asiakkaiden tyytyväisyys on toimintamme perusta.
  • Seuraamme asiakaspalautetta ja korjaamme niiden perusteella toimintaamme.
  • Palautetta toiminnastamme voi antaa parhaiten sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
    (jos sähköpostipalautteen antaminen ei ole mahdollista on kotisivuillamme puhelinnumerot ja muut yhteystiedot palautteen antamista varten).
  • Palautteen käsittelyyn ryhdytään välittömästi ja niihin vastataan nopeasti.
  • Korvaamme asiakkaalle virheellisestä tai puutteelisesta toiminnasta aiheutetun välittömän haitan. Korvaus sovitaan aina tapauskohtaisesti.