Kestävä matkailu

Saaga Travel – kohti vastuullista matkailua

Saaga Travel Oy on saanut kestävän matkailun Travelife Partner -tunnustuksen ensimmäisenä yrityksenä toimialueellaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Lue lisää tiedotteestamme. 

Travelife Partner -logo 

Toteutamme yrityksenä tavoitteellisesti askel askeleelta matkailua kohti vastuullisempaa toimintaa. Saaga Travelin vastuullisuusohjelma sisältää sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, jonka linjaukset perustuvat Suomen lainsäädäntöön, kestävän kehityksen periaatteisiin sekä Visit Finlandin asettamiin kansallisen kestävän matkailun periaatteisiin.

Missiomme on tuottaa laadukkaita ja turvallisia matkoja, joissa kestävän kehityksen aspektit ovat huomioitu sekä omassa että yhteistyökumppaniemme toiminnassa. Matkanjärjestäjänä pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia palveluita ja tuotteita, tukemaan paikallista yritystoimintaa sekä alueellisia organisaatioita ja noudattamaan kestävän kehityksen osalta annettuja ohjeistuksia ja säännöksiä kaikessa toiminnassamme.

Henkilöstömme on sitoutunut toiminnallaan tekemään matkoistamme elämyksiä, joissa kunnioitetaan vastuullisuuden periaatteita, säästetään luonnonvaroja, opastetaan asiakkaamme tekemään vastuullisia tekoja ja valintoja sekä suosimaan paikallista yritystoimintaa ja hyvinvointia.

 Vastuullisuusohjelmamme koostuu kolmesta teemasta:

Paremman matkustamisen asialla – kohti vastuullista matkailua

Oman toiminnan kehittäminen kohti vastuullista matkailua

Asiakkaiden opastaminen kohti kestävää kehitystä

Yhteistyökumppanien valinnassa huomioidaan kestävän kehityksen arvot, paikallisuus sekä hyvinvointi

Paremman luonnon puolesta – kohti vastuullista matkailua

Otamme huomioon toiminnassamme luontoon ja ilmastoon liittyvät asiat oman toiminnan osalta sekä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme osalta.

Suosimme paikallisia toimijoita, lähialueiden tuottajia sekä kotimaisia palveluita tai tuotteita valmistavia yrityksiä ja kumppaneita.

Paremman yhteistyön puolesta – kohti vastuullista matkustamista

Kohtelemme tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme, asiakkaitamme ja alueemme asukkaita taustoista riippumatta.

Viestimme avoimesti sidosryhmillemme, asiakkaillemme sekä työntekijöillemme vastuullisuuden toimenpiteistä yrityksessämme ja kohteissamme.

Olemme hyvä ja luotettava yhteistyökumppani, joka kehittää toimintaansa kohti vastuullista matkailua kannattavasti, turvallisesti ja eettisesti.

Tavoite

Vastuullisuusohjelmassa pitkän tähtäimen suunnitelma on vuodessa 2027. Vuonna 2027 olemme kestävän kehityksen matkailutoimija, joka suunnitelmallisesti toteuttaa vastuullisuusohjelmaan määriteltyjä toimenpiteitä ja toimii esimerkkinä myös alueen muille yrityksille.

Yhteistyössä painotamme vastuullista toimintaa

Sopimuksiemme kulmakivenä on valita yhteistyökumppaniksi vastuullisuuden periaatteita noudattavia yrityksiä sekä vastuullisesti tuotettuja tuotteita sekä palveluita.

Saaga Travel Oy harjoittaa toimintaansa eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti. Vastuullisuusohjelmamme kattaa liiketoimintaetiikkaa, luontoa, työyhteisön, työolojen sekä ihmisoikeuksia koskevia periaatteita. Vastuullisuusohjelmamme koskee kaikkia työntekijöitämme sekä yritystoimintaamme.

Alihankinta- ja partnerisuhteissa painotamme samoja pelisääntöjä ja periaatteita. Pyrimme tekemään yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka kunnioittavat samoja vastuullisuuden arvoja ja toimivat vastuullisesti ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen.

Luonnonsuojelu, kestävä kehitys, paikallisuus ja kulttuuriperinnön vaaliminen ovat osa Saaga Travelin vastuullista toimintaa. Ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, terveys, turvallisuus, lahjonnan ja korruption vastustaminen sekä oikea palkka tehdystä työstä, kuuluvat Saaga Travelin vastuullisuusohjelmaan.

Saaga Travelin vastuullisuuden periaatteisiin kuuluu, että lapsi saa olla lapsi. Emme hyväksy lapsityövoimaa, emme lasten kaltoinkohtelua, laiminlyöntiä tai hyväksikäyttöä missään muodossa.

Saaga Travelin vastuullisuusohjelmassa myös eläimillä on oikeus hyvään elämään. Emme hyväksy eläinten hyväksikäyttöä, kaltoinkohtelua tai huonoa elinympäristöä.

Emme salli sellaisten matkamuistojen ostamista, jotka sisältävät uhanalaisia ​​kasvi- ja eläimistölajeja, laittomasti hankittuja historiallisia/arkeologisia esineitä, huumeita tai laittomia aineita, ja noudatamme paikallisia ja kansainvälisiä lakeja tämän estämiseksi.